Fastprisavtaler for næringslivet

Det første man skal være klar over er at denne avtaletypen ikke gir noen fastpris på strøm. Det er flere grunner til det og når strømfakturaen kommer vil en se at prisene varierer.

Avtalene vil gi mer forutsigbarhet på hva en skal betale for strømmen, men om en vurderer disse avtalene anbefaler vi en grundig analyse før beslutning tas. Vurderingen som må gjøres er i forhold til eget forbruksmønster og prisnivået på avtalene. Strømradar kan gjøre denne analysen.

Velger en denne avtaletypen inngår en i praksis flere avtaler, en for fastprisen og en eller to for spot- leveranse og salg.

En blanding mellom spot og fast

De nye avtalene er komplekse, og ikke som de tradisjonelle fastprisavtalene som mange er vant til. Avtalene er det vi kaller Grunnkraftavtaler. Det vil si at en får levert en avtalt mengde strøm med lik mengde for hver eneste time i hele leveringsperioden. Brukes det mer strøm enn det en har i grunnkraftavtalen, kjøpes dette i spotmarkedet, og når det brukes mindre selges det overskytende tilbake.

Det at forskjellen mellom forbruk og kjøpt volum gjøres opp mot spot vil si at en blir både kjøper og selger i spotmarkedet.

Analysen

I Strømradar har vi analysert disse kontraktene nøye. Vi finner de faktiske kostandene og ser både på dekningsgrad og den type av kontrakt som passer best for din bedrifts forbruksmønster.

Vi tar ikke på oss å spå om kraftprisene de neste tre, fem eller syv år, men vil gi en vurdering om prisen er «fair» eller ikke.

Strøm er jo komplisert, og her blir det enda mer uoversiktlig. Bli sikker på at du skjønner hva du kjøper og hva du betaler for. Det hjelper Strømradar deg med.

Selvfølgelig har vi også funksjonalitet som gjøre det enkelt å kontrollere om avregning og fakturering er rett.

For mer informasjon ta kontakt med:

Kundeveileder

Alf Kåre Håland
412 71 841
akh@stromradar.no

Daglig leder

Helge Håland
921 52 910
helge.haland@stromradar.no

Strømradar