Vi tar ikke på oss å spå om kraftprisene de neste tre, fem eller syv år, men vil gi en vurdering om prisen er «fair» eller ikke.

Bli sikker på at du skjønner hva du kjøper og hva du betaler for. Det hjelper Strømradar deg med.

Fastpris er ikke fastpris
Det første man skal være klar over er at denne avtaletypen ikke gir noen fast pris på strøm. Det er flere grunner til det. Når strømfakturaen kommer vil en se at prisene varierer.

Avtalene gir mer forutsigbarhet på hva en skal betale. Velger du denne avtaletypen inngår en i praksis flere avtaler, en for fastpris og en for spot leveransen.

En blanding mellom spot og fast
De nye avtalene er komplekse, og ikke som tradisjonelle fastprisavtaler, som mange er vant til. Avtalene er det vi kaller Grunnkraftavtaler, som vil si at det blir levert samme mengde for hver eneste time i hele leveringsperioden. Brukes det mer strøm enn det en har i grunnkraftavtalen, kjøpes dette i spotmarkedet, og når det brukes mindre selges det overskytende tilbake.

Det at forskjellen mellom forbruk og kjøpt volum gjøres opp mot spot vil si at en blir både kjøper og selger i spotmarkedet.

En grundig og tilpasset analyse
I Strømradar analyserer vi kontraktene nøye. Om du vurderer en slik avtale anbefaler vi en grundig gjennomgang før beslutning tas. Vurderinger gjøres i forhold til eget forbruksmønster og prisnivå.

Vi finner de faktiske kostandene, samt ser på dekningsgrad og type kontrakt som passer best for din bedrift.

For mer informasjon ta kontakt med:

Kundeveileder

Alf Kåre Håland
412 71 841
akh@stromradar.no

Daglig leder

Helge Håland
921 52 910
helge.haland@stromradar.no

Aktuelle saker om fastpris

Mener fastprisene fungerer godt: – Må slutte å skremme bedriftene bort fra avtalene

– Dersom noen ikke tør kjøpe fastpris i frykt for at det blir dyrt, så er det veldig synd. Fastprisavtalene er mye gunstigere enn mange vil ha det til, mener energirådgiver.

Les saken på Europower.no

Publisert: 20.01.2023

Lobbyist vil ha sugerør i statskassen, ikke fastprisavtaler

Fastprisavtalene på strøm er gunstigere enn mange vil ha det til, mye gunstigere. Men Stein Lier-Hansen og Norsk Industri ønsker heller penger fra staten.
Les saken på DN.no

Publisert: 18.01.2023

Strømradar