Slik fungerer Strømradar

Når du er pålogget Strømradar får du først oversikt over dine ulike strømmålere/strømavtaler. De to grønne knappene øverst til høyre gir deg mulighet for å skifte språk mellom norsk og engelsk, og å se prisene med og uten merverdiavgift (brutto/netto)

Du får oppgitt samlet strømforbruk, spotpris for forbruket samt nettleie for hver måler og samlet. 


Videre klikker du deg inn på måleren/abonnementet du vil sjekke. Her får du oversikt over daglig systempris i Norden og områdepris for din region. I tillegg er det to faner, «Forbruk» og «Detaljer».


Når «Forbruk» er valgt, får du listet opp strømforbruk pr. måned, pris pr. kWh samt hva som er gjeldende nettopriser for strøm den aktuelle perioden og nettleie. Sammenlign tallene fra Strømradar med strømregningen og du får umiddelbart svar på om du betaler for mye til din strømleverandør.

Ved å klikke på beløpet for nettleie vil du få spesifisert hva denne består av.


Klikk deg videre til oversikt pr. dag og time ved å klikke på tallet under mengde, pris eller beløp. Dermed har du full oversikt over strømforbruket og hvordan det varierer fra dag til dag, eller måned til måned. Over tid kan du sammenligne årets data mot fjorårets. Da vil du kunne se eventuelle avvik og tendenser i strømforbruket. Dette kan gi deg informasjon som kan brukes til å avdekke strømlekkasjer eller forbruksmønster som kan forbedres.


Du kan også klikke deg videre til oversikt over forbruk og pris pr. time. Dette gir et godt grunnlag for bedre planlegging av strømbruken.


«Detaljer» gir informasjon om målerens ID, anleggsnummer m.m.

Strømradar gir deg mulighet til å kartlegge strømkostnadene slik at du kan få billigere strømavtaler (husk at all strømleverandørene leverer nøyaktig det samme – de finnes ingen kvalietsforskjeller på elektrisk kraft). Du får også oversikt over strømforbruket ditt ned til hver time. Det kan avdekke unødig strømbruk, strømlekkasjer og mønster som gir rom for ytterligere besparelser. Mange av disse kan du nok finne selv, men vi tror du vil finne det lønnsomt at spesialistene bak Strømradar tar en dataanalyse sammen med deg. Selv enkle grep kan kutte strømutgiftene betydelig. 

Strømradar