Strømradar har tung kraftkompetanse

Vi har jobbet med alle sider fra kraftmarkedet, både fra nett og distribusjonssiden, med alt fra måling av energi og effekt til utarbeidelse av nettariffer og tilknytningsvilkår for bedrifter og kraftproduksjonsenheter.

Vi har også erfaring med fysisk handel (spot-handel), finansiell handel, og utvikling av it-systemer, systemer brukt i det nordiske kraftmarkedet, blant annet flere forskjellige ERP-/fagsystemer som er i bruk både i Norge, Sverige og Danmark.

Et bredt samarbeid, med teknologi i fokus

Strømradar er et samarbeidsprosjekt mellom flere tekniske selskaper. Deltagerne, både nasjonale og internasjonale, har alle tidligere erfaring fra kraftmarkedet og kraft-relaterte produkter.

I vårt oppdrag på å gjøre kraftmarkedet transparent har vi med oss selskapet Enitech AS, som har 30 års erfaring med høyspent presisjonsmåling, og tilhørende behandling av disse måledataene. Et annet selskap er Solver AS, et teknologimiljø som lager løsninger innenfor IoT, openID og NFS.

Solver lager løsninger for bedrifter, og har blant annet systemer som omhandler smittesporing, registrering av besøkende og kontrollsystemer for ansatte. Sentralt i alt Solver gjør, ligger skybaserte løsninger for en sømløs opplevelse for kundene.

Lang erfaring

Daglig leder i Strømradar, Helge Håland, har 30 års erfaring fra kraftbransjen, og har vært med i kraftmarkedet siden dereguleringen av kraftmarkedet i 1991.

Helge har fagbrev som elektriker, ingeniørutdanning Elkraft, og er Bedriftsøkonom fra BI. Han har arbeidet som tavlebygger, elektroreparatør og installasjonsinspektør før han kom inn i kraftmarkedet.


Fra bloggen vår

Strømradar