Noen strømleverandører tar uhyggelig godt betalt

Dette er reelle tall fra en av Strømradars kunder. Vi har tatt en tilfeldig måned som eksempel. Kunden fikk en samlet strømregning på kr 14060,- eks. mva. for januar 2021. På skjermbildet fra Strømradar nedenfor viser januar som 2021-01.

Fra kundens strømregning:

Strømradars oversikt:

Strømforbruket var 7377 kWh. Spotpris for perioden var 57,42 øre/kWh. Det vil si at netto strømpris utgjorde kr 4236,03. Nettleien var på kr 8547,96. Sammenlagt blir netto strømpris og nettleie kr 12783,98. Det vil si at leverandørens påslag var kr 1276,02, eller 17,33 øre/kWh, tilsvarende ca. 10 % av totalprisen!

Hos de rimeligste leverandørene ligger påslaget godt under 1 %. Kunden har nå en avtale der leverandøren har et påslag på ca. 0,5%. I januar alene ville dette ha spart dem for mer enn kr 1200,-.

Strømradar