Ved å gjøre det komplisert har kraftbransjen et overtak på kundene. Jo mer du vet, jo enklere er det å kutte kostnader. Strømradar gir deg innsikten du trenger. Enkelt og forståelig.

Haakon Barstad, som jobber i Europower, skriver i en kommentar om bransjen: «Det grunnleggende problemet for strømselskaper er at alle selger det samme produktet, nemlig strøm. Det er dermed umulig å konkurrere på kvalitet.» 
Han følger videre opp med: «Derfor må de finne andre argumenter, som for eksempel å rakke ned på konkurrenter, appellere til lokalpatriotisme, eller pushe andre produkter som legetimer!»

Hele artikkelen kan en lese her.

Noen selger eller leverer et produkt innpakket som noe annet, og noen er på kanten av det lovlige og etisk forsvarlige.

I privatmarkedet finnes det offentlige myndigheter som prøver å forsvare forbrukeren, men i næringsmarkedet er bedriftene overlatt til seg selv.

Strømrader kalkulere strømprisen din bedrift betaler, slik at du enkelt kan se hva du faktisk betaler for.

Er din spotpris, virkelig spotpris? Eller har du fått en «kvalitets høyfjells-påske spot»?

Vi kjenner aktørene og triksene.

Strømradar