De forpliktelser som Norge har som følge av Paris-avtalen vil, om de ikke alt gjør, påvirke oss alle.  Hvor fort og hardt dette kommer i form av reguleringer og på pengepungen er et politisk spørsmål.  Men at det kommer, det er vi helt sikre på!

Andelen av Europa sin elektrisitetsproduksjon som kommer fra fossile kilder; som kull, olje og gass, skal ned til null. Produksjonen vil bli erstattet av andre kilder og da fortrinnsvis av fornybare kilder.

Dagens kjente alternativer er fornybare kraft eller atomkraft.  Med fornybar er sol- vann- og vindkraft det som er de mest aktuelle formene. 

Denne overgangen er alt i gang, og vi har sett store utbygginger av både sol og vindkraft. I Norden er det spesielt mye vindkraft, og da særlig i Norge og Sverige.  Det neste store på fornybar området er trolig offshore vindkraft.

Overgangen vil påvirke hva og hvordan vi betaler for strømmen vi bruker.

I en slik omstilling vil fremoverlente, tilpasningsdyktige bedrifter komme ut på topp, mens sinkende er de som vil betale. For å bli en av de fremoverlente, må en skaffe seg oversikt og kontroll.

Forbered din bedrift og bli med på det grønne skifte, med Strømradar i dag.

Strømradar