Strømprisene varierer hele tiden, 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Hvis man har fleksibilitet i forbruket, så kan det jo da være fornuftig å flytte dette forbruket til tider der strømprisene er lave. Men dersom man ikke tar hensyn til total prisen, altså inkluderer nettleie og effekttariff, så kan man risikere at det som egentlig skulle vært gevinst, forsvinner rett i nettleie. Og det med renter!

Strømradar gir deg oversikt over hva som kan flyttes på, og når. I tillegg kalkulerer vi totalprisen for deg. Ta kontroll over strømkostnadene med Strømradar i dag.

Strømradar