Zohm API

Zohm API er et lettanvendt og moderne REST API for bedrifter og privatpersoner. APIet returnerer data fra Elhub samt strømpris, spotpris og nettleie fra samtlige nettselskaper i Norge. Det er også temperaturer og værdata fra nærmeste værstasjon.
Har måler installert HAN-port leser så vil det også være mulighet for å vise sanntidsdata.

APIet leverer ferdige kalkulasjoner, som for eksempel strøm eller nettkostnader, ET-diagram (Energi/ Temperatur) og avvik i ET-diagram. Data kan aggregeres til time, dag, uke eller måned.

Marginalpris-endepunkt

Endepunktet gir summen av kWh-pris og hvor en tar hensyn til både nettleie, avgifter og pris i strømavtalen.

Endepunktet returnerer samlet pris, eller detaljer for hvert priselement. 

Oppløsningen er på timebasis.

Det er kun priselementer som følger av kilowattimer som tas med. Elementer som fastledd, effektledd og reaktiv effekt tas ikke med.

For enkelte strømavtaler vil det være slik at marginalpris vil variere med forbruket, og det vil derfor være mulig å sende inn forbruk som parameter.

Punktet returnere alle kjente priser timer frem i tid.

Bruksområder

Marginalpris endepunktet inngår som en del av vårt arbeid innen optimalisering av energibruk.  Typiske bruksområde er automatisert styring av forbruk etter prissignaler. Eksempler på dette er elbillading, varmtvannsbereder og varme/ kjøling hvor det er en innebygd treghet.

Det at vi tar hensyn til alle kostnadselementer gir det rette resultatet.

For ytterligere informasjon eller hjelp til å komme i gang, ta kontakt med oss i Strømradar.

Strømradar