Justering av nettleien?

Nettleie er det du betaler til ditt lokale kraftselskap for at de skal transportere strømmen fram til husveggen din. I nettleien inngår det avgifter til staten og til energifondet Enova. For næringslivet utgjør normalt de samlede avgiftene om lag 50% av nettleiefakturaen.

Hvor mye du betaler i nettleie bestemmes først og fremst av hvor mye strøm du bruker, men det finnes noen grep som kan bety noe for hvor mye du betaler.  Strømradar sjekker om disse mulighetene finnes i din sammenheng.

Anlegg som bruker over 100.000 KWh per år vil som hovedregel ha en effekttariff. Effekttariff vil si at du betaler utfra hvor mye strøm du bruker den timen du bruker mest. Med en slik tariff betyr det mye til hvilket tidspunkt du bruker strøm og hvor mye du bruker samtidig.

Strømradar passer også på dette ved å se på om det for eksempel er forbruk som kan flyttes på, og om det skjer endringer av betydning som er viktige å få med seg. Finnes det slike muligheter vil Strømrader si fra.

Strømradar