Hva er Elsertifikater?

I en vanlig strømavtale inngår et eller to produkter i tillegg til er elektrisk kraft. Det vi ofte omtaler som grønne sertifikater.  Et sertifikat i denne sammenhengen er et papir utstedt av en offentlig myndighet, eller et tilsvarende organ, og som gis til produsenten av den elektriske kraften.  Tildelingen skjer etter forskjellige regler, alt etter hvilken sertifikattype, produksjonsform eller hvor det er produsert.  Et sertifikat tilsvarer 1000 KWh.  Det vil si at kraftprodusenten får et sertifikat for hver 1000 KWh denne produserer.

Av sertifikater har vi to typer: Elsertifikater og Opprinnelsesgarantier.

Elsertifikat er en ordning der kraftleverandøren din kjøper Elsertifikater i markedet til deg. Rundt 20% av forbruket ditt må det kjøpes inn sertifikater for. Det vil si at bruker du 100.000 kWh på et år, må det kjøpes inn 20 sertifikater. Engrosprisen på elsertifikater er for øyeblikket lav, under ti kroner per sertifikat, hvilket vil si at en må ned på andre desimal for å utrykke prisen i øre/kWh.

Opprinnelsesgarantier, eller GO (Guarantees of Origin) som det ofte kalles, er en frivillig ordning og en europeisk sertifiseringsordning. Her kan du bestemme deg for å støtte en bestemt kraftproduksjonsform. En GO er på 1000 KWh, og det er fem forskjellige produksjonsformer som kan kjøpes. Disse er vannkraft, vindkraft, sol og biokraft. I tillegg er det også mulig å kjøpe kjernekraft, men det er det ikke mye omsetning av i Norge. Engrosprisen er om lag ett øre/KWh.

Mange kjøper GO for å vise miljøansvar, og dette kan inngå i strategien for å bli klimanøytral.

Mer fra bloggen vår

Strømradar