Hvordan kan Strømradar spare bedriften for penger?

Å skjønne strømmarkedet og strømregningen er slett ikke enkelt, og for bedrifter med litt stort forbruk, er det nesten umulig uten bruk av analyseverktøy.

Det er et sammensurium av nettleie, strømpris, grønne sertifikater, miljøavgifter, skatter og avgifter.  Dette kombineres med enheter og begreper som kWh, effekt, energi, reaktiv effekt og marginaltapsatser!

For å gjøre kaoset komplett, er det også en rekke forskjellige aktører og organer involvert.  Vi nevner i fleng; netteiere, strømselgere, kraftleverandører, balanseansvarlig, NVE, Statnett, Nasdaq, Nord Pool, Acer, Enova, OED, bransjeorganisasjoner osv.

Kompleksitet og egenskapen ved varen strøm gjør at det er en rekke faktorer enn må beherske for å få kontroll, og mange gir rett og slett opp. De lukker øyene og håper alt går bra.

Strømradar hjelper deg med alt dette.  Vi kan markedet, vi kjenner aktørene, vi vet hva som er viktig og hva som er uvesentlig og ikke minst, vi er på din side.  

Strømradar har fem fokusområder

  1. Strømmarkedet.  Hvilke produkter finnes, hvordan virker de og hva lønner seg!
  2. Strømtyvene, hva har dere av vaner og utstyr som gjør at du sløser med strøm
  3. Nettleie og avgift. Har bedriften rett oppsett på nettleie og avgifter. Er det bedriften betaler for, riktig? Er det noe som kan gjøres for å reduseres nettleien?
  4. Bli strømsmart. Prismekanismene på produktene gjør at det å bli strømsmart kan lønne seg. 
  5. Det grønne skiftet.  Vi hjelper bedriften i gang. De som ikke blir med på overgangen, vil sitte igjen med den høyeste regningen.

Strømradar har ingen relasjon til verken strømleverandører eller netteiere. Vi er en nøytral, kunnskapsrik aktør som ganske enkelt hjelper deg å ta tilbake kontrollen.


Fra bloggen vår

Strømradar